کـلاسیکــو

کـلاسیکــو

دوره های مجازی

کلاسیکو مدرسه ای با نگاه متفاوت در راه است.
این مدرسه با نگاه ویژه به دانش آموزان برتر و علاقه مند طراحی شده است. دانش آموزان کلاسیکو به دلیل پیدا کردن بنیه علمی مناسب و یادگیری شیوه های تفکر و حل مساله در سنین پایین تر، مراحل بعدی آموزش را با فشار و استرس کمتری طی خواهند کرد. رویکردی که در مدارس برای یادگیری شیوه های فکر کردن کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

 

calassico
Play Video about calassico

پنجمی ها و ششمی ها

محتوای دوره ها

پنجمی ها و ششمی ها

هوش، حل مسئله، شگفتی های علوم و بازی های ریاضی

مشاهده دوره ها

هفتمی ها و هشتمی ها

محتوای دوره ها

هفتمی ها و هشتمی ها

 ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست کاپ فیزیک، کدنویسی، Brain Bee

مشاهده دوره ها

نهمی ها

محتوای دوره ها

نهمی ها

المپیادهای ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، نجوم، شیمی و زیست کلاس نکته و تست ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست

مشاهده دوره ها

دهمی ها تا دوازدهمی ها

محتوای دوره ها

دهمی ها تا دوازدهمی ها

المپیادهای ریاضی، کامپیوتر، فیزیک، نجوم، شیمی و زیست

مشاهده دوره ها