مدرسه ادونس هشتم

مدرسه ادونس مختص دانش آموزان پایه هشتم متوسطه اول است. در این مدرسه دانش آموزان با شرکت در کلاس ریاضی و علوم می آموزند که علوم و ریاضی را با نگاه دیگری بخوانند و یاد بگیرند.

در این طرح شرکت در کلاس ریاضی و علوم، اجباری می باشد.

  • کلاس ریاضی در قالب 2 زنگ 55 دقیقه ای 
  • کلاس علوم در قالب 2 زنگ 55  دقیقه ای

همچنین شرکت در کلاس های سه گانه (دانش مغز، کاپ فیزیک و تفکر الگوریتمی) بصورت انتخابی و اختیاری می باشد.

  • کلاس دانش مغز در قالب 2 زنگ 55 دقیقه ای
  • کلاس کاپ فیزیک در قالب 2 زنگ 55 دقیقه ای
  • کلاس تفکر الگوریتمی در قالب 2 زنگ 55 دقیقه ای

برای آشنایی بیشتر، میتوانید به توضیحات مندرج در هر یک از کلاس ها مراجعه کنید.

شروع کلاس ها در این طرح از ۱۶ مهر ماه 140۱ خواهد بود که در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام می شود.

بستر برگزاری کلاس ها نرم افزار ادوب کانکت است

ویدئو معرفی

برنامه کلاسیکو_هشتم