مدرسه ادونس نهم

مدرسه ادونس مختص دانش آموزان پایه نهم متوسطه اول است. در این مدرسه دانش آموزان با شرکت در کلاس نکته و تست ریاضی و علوم برای آزمون های مدارس برتر و مرحله اول المپیاد آمادگی لازم را کسب می کنند.

در این طرح شرکت در کلاس نکته و تست ریاضی و علوم، اجباری می باشد.

  • کلاس ریاضی در قالب 2 زنگ 55 دقیقه ای 
  • کلاس علوم در قالب 2 زنگ 55  دقیقه ای

همچنین شرکت در کلاس های سه گانه المپیاد (ریاضی و کامپیوتر | فیزیک و نجوم | شیمی و زیست) بصورت انتخابی و اختیاری می باشد.

  • کلاس المپیاد ریاضی و کامپیوتر در قالب 4 زنگ 55 دقیقه ای
  • کلاس المپیاد فیزیک و نجوم در قالب 4 زنگ 55 دقیقه ای
  • کلاس المپیاد شیمی و زیست در قالب 4 زنگ 55 دقیقه ای

آزمون تعیین سطح در  هفته اول بهمن ماه 1400 برگزار شده و شروع کلاس ها در این طرح از 7 بهمن ماه 1400 خواهد بود که در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام می شود.

بستر برگزاری کلاس ها نرم افزار ادوب کانکت است

ویدئو معرفی

برنامه کلاسیکو_نهم