مدرسه حرفه ای ها دهم

مدرسه حرفه ای ها مختص دانش آموزان پایه دهم متوسطه دوم است. در این مدرسه دانش آموزان با شرکت در کلاس های المپیاد برای مرحله اول المپیاد آمادگی لازم را کسب می کنند.

در این طرح شرکت در کلاس های چهارگانه المپیاد (ریاضی و کامپیوتر | فیزیک | شیمی | زیست) بصورت انتخابی و اختیاری می باشد.

  • کلاس المپیاد ریاضی و کامپیوتر در قالب 4 زنگ 55 دقیقه ای
  • کلاس المپیاد فیزیک در قالب 4 زنگ 55 دقیقه ای
  • کلاس المپیاد شیمی در قالب 4 زنگ 55 دقیقه ای
  • کلاس المپیاد زیست در قالب 4 زنگ 55 دقیقه ای

شروع کلاس ها در این طرح از 25 تیـــرماه 1401 خواهد بود که در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام می شود.

بستر برگزاری کلاس ها نرم افزار ادوب کانکت است

برنامه کلاسیکو_دهم

کلاس المپیاد نجوم

0
student
50,000,000 ﷼
50,000,000 ﷼

کلاس المپیاد زیست

0
student
50,000,000 ﷼
50,000,000 ﷼

کلاس المپیاد شیمی

0
student
50,000,000 ﷼
50,000,000 ﷼

کلاس المپیاد فیزیک

0
student
50,000,000 ﷼
50,000,000 ﷼