مدرسه فسفر

مدرسه فسفر مختص دانش آموزان پایه های پنجم و ششم ابتدایی است. در این مدرسه دانش آموزان با شرکت در کلاس ریاضی و علوم می آموزند که علوم و ریاضی را با نگاه دیگری بخوانند و یاد بگیرند.

در این طرح ریاضی و علوم با استانداردهای جهانی و با نگاه جستجوگرانه آموزش داده می شود.

در کنار ریاضی و علوم، هوش های چندگانه (کلامی، منطقی و طبیعت گرا) نیز در دانش آموزان تقویت می گردد.

  • هوش کلامی در قالب 2 زنگ 55 دقیقه ای
  • هوش منطقی در قالب 1 زنگ 55 دقیقه ای
  • هوش طبیعت گرا در قالب 1 زنگ 55 دقیقه ای

شروع کلاس ها در این طرح از ۲۱ مهرماه 1401 خواهد بود که در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام می شود.

بستر برگزاری کلاس ها نرم افزار ادوب کانکت است

ویدئو معرفی

کلاس ریاضی، علوم و هوش (پایه پنجم)

0
student
27,000,000 ﷼ 25,000,000 ﷼
27,000,000 ﷼ 25,000,000 ﷼