روزهای پنچ شنبه ساعت 9 الی 11 – پایه های هفتم و هشتم – هزینه کلاس برای 12 جلسه 400هزارتومان – شروع کلاس ها از 6مردادماه به مدت 6 هفته