مدرسه ادونس هشتم

مدرسه ادونس مختص دانش آموزان پایه هشتم متوسطه اول است. در این مدرسه دانش آموزان با شرکت در کلاس ریاضی و علوم می آموزند که علوم و ریاضی را با نگاه دیگری بخوانند و یاد بگیرند.

در این طرح شرکت در کلاس ریاضی و علوم، اجباری می باشد.

  • کلاس ریاضی در قالب 2 زنگ 55 دقیقه ای 
  • کلاس علوم در قالب 2 زنگ 55  دقیقه ای

همچنین شرکت در کلاس های سه گانه (دانش مغز، کاپ فیزیک و تفکر الگوریتمی) بصورت انتخابی و اختیاری می باشد.

  • کلاس دانش مغز در قالب 2 زنگ 55 دقیقه ای
  • کلاس کاپ فیزیک در قالب 2 زنگ 55 دقیقه ای
  • کلاس تفکر الگوریتمی در قالب 2 زنگ 55 دقیقه ای

برای آشنایی بیشتر، میتوانید به توضیحات مندرج در هر یک از کلاس ها مراجعه کنید.

آزمون تعیین سطح در  هفته اول بهمن ماه 1400 برگزار شده و شروع کلاس ها در این طرح از 7 بهمن ماه 1400 خواهد بود که در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام می شود.

بستر برگزاری کلاس ها نرم افزار ادوب کانکت است

ویدئو معرفی

برنامه کلاسیکو_هشتم