فرم پیش ثبت نام مدرسه مجازی کلاسیکو

مدرسه مجازی کلاسیکو، برای سال تحصیلی 1402-1401 در تمامی مقاطع تحصیلی، دانش آموز می پذیرد. برای انجام مراحل پیش ثبت نام فرم زیر را تکمیل کنید.